Com netejar el dipòsit de gasoil?

El gasoil, també conegut com a gasoil, és un hidrocarbur usat en diversos sistemes de calefacció, els quals solen ser de llarga vida útil. No obstant això, és important netejar el dipòsit de gasoil apropiadament i amb la freqüència deguda per a potenciar la seva durada.

Per què s’ha de netejar el dipòsit de gasoil?

Les raons de netejar el dipòsit de gasoil són variades, i estan directament associades a l’ús: impureses presents en el combustible que puguin desencadenar efectes corrosius en el dipòsit, canvis de temperatura, altes pressions, presència d’aigua i contaminació microbiana.
Cada quant temps és necessari netejar-lo?

Els dipòsits de gasoil són generalment de bona qualitat. Així i tot, és important recordar que, per les raons ja comentades, és important realitzar una neteja periòdica per a evitar una deterioració progressiva.

La periodicitat de la seva neteja també depen del seu material de fabricació. Per exemple, els dipòsits de metall requereixen un major manteniment que els de plàstic. Independentment de la mena de material, és recomanable netejar l’interior cada 5 anys, com a màxim, per a eliminar els sediments acumulats en el fons i evitar major desgast en l’equip. A més les restes acumulades solen causar obstruccions en el sistema i incrementar el consum de gasoil.

Factors a tenir en compte abans de realitzar el procediment

Per a determinar la quantitat de productes necessaris cal considerar la grandària del dipòsit. També és necessari contemplar el nivell d’exposició de l’operari, la inflamabilitat del gasoil i la reactivitat dels productes que es vagin a aplicar amb la finalitat d’evitar reaccions de risc.

Abans de netejar el dipòsit de gasoil, recorda consultar amb un professional que consideri tots aquests factors abans d’iniciar el procés:

  • Desgasificat: procés per a disminuir els gasos o vapors del combustible amb la finalitat d’evitar una possible combustió o explosió.
  • Retirar els sediments: es realitza a través d’un sistema de pressió d’aigua i productes químics especials per a retirar les restes de les parets i fons del dipòsit.
  • Raspallat: consisteix a netejar la superfície del dipòsit quan els residus estan molt adherits.
  • Assecament: és l’últim pas a realitzar per a evitar la reacció entre qualsevol resta d’aigua i el gasoil.