Calderes de gasoil per a calefacció. Quines són les millors?

Les calderes de gasoil més indicades per a calefacció són les calderes de condensació, que escalfen aigua que és repartida pel sistema de calefacció per terra radiant o pels radiadors, cosa que permet augmentar la temperatura dels espais interiors. També poden ser mixtes, a més de produir calor, poden ser utilitzades per produir prou aigua calenta sanitària (ACS) per proveir l’habitatge.

El procés per escalfar l’aigua es produeix per la combustió del gasoil per a calefacció al cremador de la caldera, aquest combustible s’ubica en un dipòsit ubicat en una àrea segura i es condueix a la caldera a través d’un ducte.

Al mercat actual trobem dos tipus de calderes de gasoil per a calefacció:

  • Calderes de condensació: ofereixen major rendiment i eficiència, però el seu cost inicial és més elevat, encara que a llarg termini tendeixen a ser més econòmiques, produeix aigua calenta a 90 °C, aquest tipus de calderes gràcies a la seva alta eficiència ofereixen un estalvi de fins al 30%.
  • Les calderes de baixa temperatura: tenen un cost més baix, però tenen un nivell d’eficiència menor, produeixen aigua calenta a una temperatura de 40 °C, ia causa del baix nivell d’eficiència ofereixen un estalvi inferior al 20%.

Les calderes de gasoil mixtes (calefacció – ACS) es troben de tres tipus de producció d’ACS instantània, per microacumulació o amb acumulador.

Quant a tecnologia, les calderes a gasoil es divideixen en:

Caldera de gasoil estanques: conegudes també com a calderes tancades, no requereixen entrada d’aire ni conducte de xemeneia, es poden instal·lar en espais tancats. Estan dissenyades per operar amb dos circuits un que s’utilitza per a l’entrada d’aire i un altre que es fa servir per evacuar els gasos produïts per la combustió del gasoil.

Calderes de gasoil atmosfèriques: conegudes també com a calderes obertes, prenen l’aire que necessiten per a la combustió del gasoil del local on es troben ubicades i expulsen els gasos de combustió a través d’una xemeneia, per la qual cosa a l’estada on s’ubiqui la caldera cal la renovació de l’aire.