Gasoil a domicili a Roses

El nostre gasoil a domicili a Roses és un dels carburants i combustibles que distribuïm des de l’any 1993. Com segurament ja sabràs, el gasoil o gasoil en un líquid compost per parafines que s’usa com a combustible en els motors dièsel i en alguns sistemes de calefacció. Quan és fruit de la destil·lació del petroli es diu petrodièsel i si són els olis vegetals els seus components essencials parlem de biodièsel. El gasoil ofereix un major rendiment que la gasolina.

En el mercat, tenim tres tipus de gasoil: A, B i C. Cadascun té usos diferents, regulats tots ells per llei. El gasoil que distribuïm a Petrolis Figueres és el de més qualitat, el que usem com a combustible per al cotxe. És millor perquè està més refinat i conté additius que eviten que la parafina se solidifiqui a baixes temperatures.

En quan a l’impacte mediambiental, aquest gasoil també és millor perquè els cotxes que l’usen com a carburant emeten menys gasos contaminants i augmenten les prestacions del motor. Per part seva, el gasoil B és el que s’usa per a maquinària agrícola i pesquera. El que ocorre amb aquesta mena de gasoil és que està menys filtrat i per tant conté més parafina que l’anterior. Si ho uséssim com a combustible en cotxes i motos podríem originar greus problemes en el motor.

Finalment, el tipus C que distribuïm en el nostre servei de gasoil a domicili a Roses és el més barat que els tres. Està destinat a calderes de calefacció i mai es podrà utilitzar en cotxes o embarcacions. La raó és que conté moltes més impureses que els tipus A i B. S’usa en calefacció perquè el seu alt contingut en parafina redunda en un alt poder calorífic.